Tema: Persatuan dan kesatuan ummat sebagai pondasi kejayaan Islami